Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES Consentiment informat [RGPD (UE) 2016/679] RESPONSABLE: CLÍNICA VILAPARC, SL FINALITAT: PRESENTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT INTEGRAL DE LA CLÍNICA, RECEPCIÓ DE CURRICULUMS I COMUNICACIÓ DOMICILI SOCIAL : VIA ROMANA, S/N, EDIF. POLICLÍNICA, CP 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS) CIF: B16629727 LEGITIMACIÓ: CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT/OBLIGACIÓ LEGAL Únicament, recollirà aquelles dades personals que vulgueu revelar voluntàriament i, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us comunicarà que aquestes dades personals aportades en el moment de registrar-vos-hi o qualsevol altra facilitada a CLÍNICA VILAPARC, SL per accedir a alguns dels serveis de la pàgina web seran incorporades en fitxers de titularitat d’aquesta botiga en línia. Les dades que CLÍNICA VILAPARC, SL us pot sol·licitar són les següents:
  • Dades d’identificació. Informació relativa a una persona física per identificar-la i contactar-hi, com nom i llinatges, DNI, telèfon mòbil, adreça, correu electrònic.
  • Dades de transaccions de béns i serveis.
El tractament de les vostres dades personals pot resultar necessari en ocasions per complir determinades obligacions legals o en relació amb qualsevol relació contractual que pugueu mantenir amb CLÍNICA VILAPARC, SL. DESTINATARIS: ADMINISTRACIÓ O ENTITAT AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA O PER OBLIGACIÓ LEGAL O CONTRACTUAL. DRETS: ACCEDIR A LES DADES, RECTIFICAR-LES I SUPRIMIR-LES. LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT I PORTABILITAT. INFORMACIÓ ADDICIONAL: PODEU CONSULTAR LA INFORMACIÓ ADDICIONAL EN L’AVÍS LEGAL-POLÍTICA DE PRIVACITAT www.clinicavilaparc.es En compliment del deure d’informació regulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informam que aquesta web és de titularitat de CLÍNICA VILAPARC, SL, amb CIF B16629727, clínica amb domicili social a VIA ROMANA, S/N, EDIF. POLICLÍNICA, CP 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS), tel. 971 30 23 54 i correu electrònic: info@grupopoliclinica.es. Aquest avís legal regula l’ús del servei d’aquest portal a Internet (“web”); USUARIS: pel fet d’accedir a aquesta web www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL ), navegar-hi i/o usar-la, acceptau les condicions d’ús que s’exposen en aquest document. La utilització de la web us atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta mateixa “web” en el moment mateix en què l’usuari hi accedeixi. L’usuari ha de llegir i acceptar les condicions cada cop que utilitza aquesta web, ja que poden patir modificacions. L’usuari també ha de llegir atentament les condicions particulars corresponents i acceptar, si escau, les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents si també hi fossin aplicables. A través de la web, es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara endavant, els serveis) que la mateixa web o tercers posen a disposició. ÚS DE LA WEB: www.clinicavilaparc.es proporciona informació, continguts diversos sobre serveis, programes o dades (d’ara endavant “continguts”) pertanyents a CLÍNICA VILAPARC, SL , i l’usuari n’assumeix la responsabilitat sobre l’ús. En cas que l’usuari opti per registrar-se en aquesta web ha de facilitar informació veraç i lícita sobre les seves dades personals identificatives. Si s’assigna a l’usuari una contrasenya (password i login), si escau, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent, i s’entén que la contrasenya és personal, secreta i intransferible. Així mateix, si l’usuari participa en xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar-hi comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, perquè es consideri que són discriminatoris, vexatoris, racistes, xenòfobs, pornogràfics, etc. Aquest tipus de missatges seran retirats a discreció del titular d’aquesta web. En cap cas, www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL) no és responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web. Queda igualment prohibida la introducció o la difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar danys en el portal. PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 27 D’ABRIL DE 2016, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONES, I LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS, se us informa que com a USUARI WEB podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça info@grupopoliclinica.es o mitjançant un correu ordinari a: CLÍNICA VILAPARC, SL VIA ROMANA, S/N, EDIF. POLICLÍNICA, CP 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS) INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament CLÍNICA VILAPARC, SL
Finalitat del tractament -Consultes sobre els serveis oferts a la nostra web. -Accions de fidelització, trameses promocionals.
Legitimació del tractament Consentiment de l’interessat.
Destinataris Les vostres dades poden ser comunicades a alguns proveïdors de CLÍNICA VILAPARC, SL que ens presten serveis relacionats amb la web i altres col·laboradors a les pàgines web o aplicacions mòbils dels quals allotgem els nostres serveis. CLÍNICA VILAPARC, SL es compromet a signar un acord amb ells pel qual s’obliguen a complir la normativa europea de privadesa de dades.
Drets Els nostres usuaris tenen dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, limitar-ne el tractament i suprimir-les, així com altres drets que s’especifiquen a la informació addicional.
  INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES
  1. RESPONSABLE
El responsable del tractament de dades personals és CLÍNICA VILAPARC, SL, que du a terme l’activitat de serveis de salut i altres de relacionats oferts a través de la nostra pàgina web.
  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les dades dels usuaris que recopilam a www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL ) són les necessàries per donar resposta a consultes fetes a través d’aquesta web, així com les relatives a citacions, pressuposts, promocions, serveis, etc. Els nostres usuaris ens faciliten de manera voluntària les seves dades mitjançant el registre a la nostra pàgina web, a través del formulari de consulta o contacte a CLÍNICA VILAPARC, SL. Tractarem les vostres dades per a la prestació d’una activitat de serveis de salut integral i serveis relacionats , etc. En cap cas, no durem a terme decisions automatitzades sense intervenció humana, llevat que ho autoritzeu expressament.
  1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Les vostres dades són tractades per atendre la vostra consulta web, sobre la base del consentiment que ens heu atorgat. En cas de negativa a tractar les vostres dades no podrem prestar-vos el nostre servei.
  1. CONSERVACIÓ
A www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL) conservarem les vostres dades mentre les necessitem per a la prestació dels serveis o fins que ens en sol·liciteu l’oposició, de conformitat amb el que estableix l’apartat “Drets” d’aquesta política de privadesa.
  1. DESTINATARIS
Les vostres dades poden ser comunicades a alguns proveïdors de CLÍNICA VILAPARC, SL que ens presten serveis relacionats amb la web. CLÍNICA VILAPARC, SL es compromet a signar un acord amb ells pel qual s’obliguen a complir la normativa europea de privadesa de dades. Aquests proveïdors només poden fer servir les vostres dades per proporcionar-vos els serveis corresponents. Per tant, no poden fer servir aquesta informació per als seus propis fins o cedir-la a tercers.
  1. DRETS
– Dret d’accés: aquest dret us permet conèixer quines dades personals té CLÍNICA VILAPARC, SL com a responsable del fitxer o tractament de les CONSULTES WEB. – Dret de rectificació: aquest dret us permet sol·licitar la rectificació de les dades inexactes. – Dret de supressió: aquest dret us permet la supressió de les vostres dades quan no siguin necessàries per als fins per als quals varen ser recollides. – Dret de limitació del tractament: aquest dret us permet sol·licitar al responsable que suspenguem el tractament de dades a) quan n’impugneu l’exactitud, mentre el responsable en verifica l’exactitud, b) en els casos en què exerciteu el dret d’oposició al tractament de dades mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. Aquest dret també us permet sol·licitar-nos que conservem les vostres dades personals a) quan el tractament de dades sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i, en comptes d’això, en sol·liciteu la limitació de l’ús o b) quan ja no necessitem les dades per als fins del tractament, però l’interessat sí que els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. – Dret d’oposició: aquest dret us permet oposar-vos al tractament quan hi hagi motius fundats per a això relacionats amb la vostra situació personal o bé oposar-vos a les accions de prospecció comercial. Deixarem de tractar les dades, llevat que el tractament obeeixi a motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. – Dret a la portabilitat de les dades: aquest dret us permet sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Aquest dret us permet rebre les vostres dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible. – Dret a revocar el consentiment: aquest dret us permet revocar el consentiment atorgat, en qualsevol moment. L’exercici d’aquests drets és totalment gratuït i accessible. Podeu exercitar aquests drets enviant una sol·licitud a info@grupopoliclinica.es o mitjançant un correu ordinari a: CLÍNICA VILAPARC, SL CIF B16629727 VIA ROMANA, S/N, EDIF. POLICLÍNICA, CP 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS) Així mateix, podeu presentar una reclamació (si considerau que el tractament de les dades personals no s’ajusta a les finalitats o és desproporcionat) davant l’autoritat de control l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. www.aepd.es o c/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid. 901 100 099 – 912 663 517. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL) en posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com dels logotips i els dissenys, i en queden reservats tots els drets d’ús. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden prohibides la reproducció i la distribució de la totalitat o part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per mitjà tècnic, sense autorització de www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL ). Igualment, es reserva el dret a fer els canvis que s’estimin oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas que es disposi d’enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, www.clinicavilaparc.es no se’n fa responsable ni en controlarà els continguts. RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL ), no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar per transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, manca de disponibilitat temporal del portal, etc. DRET D’EXCLUSIÓ: www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL ) es reserva el dret a denegar o retirar el dret d’accés al portal o als seus serveis, sense preavís, a instàncies pròpies o d’un tercer per a l’usuari que incompleixi les condicions generals d’ús del portal. DURADA I VIGÈNCIA: la prestació del servei del portal i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. Aquest portal està autoritzat a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del portal i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sens perjudici del que s’hagi disposat al respecte en les condicions particulars corresponents. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: aquest web a internet sota el domini www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL) opera, legalment establert, a Espanya, en compliment de la legislació vigent. A més de per la normativa referenciada en aquest document, www.clinicavilaparc.es (CLÍNICA VILAPARC, SL ) i l’usuari acudiran, en cas de conflicte, als jutjats i tribunals de les ILLES BALEARS. Aquesta Política de privadesa i protecció de dades pot ser objecte d’actualització.

Ven a conocernos

Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.